SEPULUH SERUAN BUMI

Saturday, 26 June 2010

ASALAMU'ALAIKUM.wrb.

Wahai saudaraku, sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang kita jalani didunia ini banyak ditemukan keadaan yang disukai maupun yang tidak kita sukai, kesibukan karena urusan hidup, baik mencari bekal akhiratnya, maupun urusan duniawinya. namun apakah kita telah mengetahui yang tersirat dari kehidupan kita ditempat kita berpijak? sementara kita telah menghuni tempat berpijak dibumi ini dengan berbagai macam keadaan dan polah tingkah laku kita. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita diperintahkan melihat kebesaran Allah, perhatikan dan dengarkan (Sami'na,Wa'athona). agar senantiasa kita semakin tunduk merunduk kepada Allah.SWT. Menjalani hidup didunia ini dengan selalu untuk beribadah kepada sang Kholiq, mengetahui pula atas segala yang tercipta untuk kehidupan kita.

Wahai sahabat,saudaraku semuanya, ada yang penting dan baik kita ketahui semua tentang SERUAN BUMI. apakah sebenarnya yang lebih baik dan benar untuk perjalanan hidup kita didunia fana ini,yang hanya sementara?

Anas bin Malik berkata :
"Bumi ini setiap hari menyeru kepada manusia dengan sepuluh seruan:


1."Wahai anak Adam,kalian berjalan di atas pungungku.sedangkan tempat kembali kalian adalah di dalam perutku.

2.Kalian berbuat dosa di atas pungungku,sedangkan kalian akan disiksa di dalam perutku.

3.Kalian tertawa di atas pungungku,padahal kalian akan menangis di dalam perutku.

4.Kalian bergembira di atas pungungku.tetapi kalian akan bersedih di dalam perutku.

5.Kalian mengumpulkan harta di atas punggungku. sedangkan kalian akan menyesali di dalam perutku.

6.Kalian memakan barang yang haram di atas punggungku, sedangkan belatung akan memakan tubuhmu di dalam perutku.

7.Kalian bersikap sombong di atas punggungku. sedangkan kalian akan menjadi hina di dalam perutku.

8.Kalian bisa berjalan bersuka ria di atas punggungku. sedangkan kalian akan sedih di dalam perutku.

9.Kalian bisa berjalan di bawah cahaya matahari,bulan,dan lampu di atas punggungku. sedang kalian akan berada dalam kegelapan di dalam perutku.

10.Kalian bisa berkumpul-kumpul di atas pungungku, sedangkan kalian akan tinggal sendirian di dalam perutku.

Rosulullah Bersabda :
"Jauhilah oleh kalian isbal (memanjangkan kain melebihi mata kaki) karena yang demikian itu termasuk suatu kesombongan dan tidak di cintai Allah.
Jika ada seseorang yang mencaci maki dan mencelamu dengan sesuatu yang ada pada dirimu, maka janganlah engkau balas mencelanya dengan sesuatu yang ada pada dirinya.Biarkan dia (melakukan perbuatannya). sebab akibat dari perbuatannya itu akan membuahkan dosa baginya dan membuahkan pahala bagimu. dan janganlah sekali-kali engkau mencaci-maki seseorang. "(HR.Ibnu Hibban)

Tulisan ini diambil dari buku bacaan Nashaihul Ibad. semoga dapat bermanfaat sebagai Nasehat yang mendidik kita semua, Amin. Wasalamu'alaikum.wrb.

Read More......

FAKTOR PEMBENTUK KEPRIBADIAN

Asalamu'alaikum.wrb.

Setiap Insan memiliki kepribadian masing-masing, dan ada yang diberi petunjuk ada yang tidak, sebagai hamba Allah yang mengimani-Nya, kita selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik,dan mulia. Hal ini menjadi kan arah tujuan dari beribadah kita tidak menjadi samar, akan tetapi jelas arah dan tujuannya. karena Agama Islam merupakan Rahmatan lil Alamin. yang telah dicontohkan oleh Rosulullah sendiri yang diutus membawa Agama Islam, yang diberi Kitab Al-Qur'an. Apakah sebenarnya pembentuk kepribadian tersebut?

Ali pernah berkata :
1.Jadilah manusia paling baik disisi Allah.

2.Jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu.

3.Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain.

Syekh Abdul Qadir Jailani berkata :

"Bila engkau bertemu dengan seseorang.hendaklah engkau memandang dia itu lebih utama daripada dirimu dan katakan dalam hatimu: Boleh jadi dia lebih baik di sisi Allah daripada dirikuini dan lebih tinggi derajatnya.

Jika dia orang yang lebih kecil dan lebih muda umurnya daripada dirimu.maka katakanlah dalam hatimu: Boleh jadi orang kecil ini tidak banyak berbuat dosa. maka tidak diragukan lagi kalau derajat dirinya jauh lebih baik daripada aku.

Bila dia orang yang lebih tua,hendaklah engkau mengatakan dalam hati: Orang ini telah lebih dulu beribadah kepada Allah daripada diriku.

Jika dia orang Alim,maka katakan dalam hatimu:Orang ini telah diberi sesuatu yang tidak bisa aku raih.telah mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan.telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui,dan telah mengamalkan ilmunya.

Bila dia Orang bodoh, maka katakan dalam hatimu. Orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya.sedangkan aku durhaka kepada-Nya. padahal aku mengetahuinya.Aku tidak tahu dengan apa umurku akan Allah akhiri.(apakah dengan husnul khatimah atau dengan su'ul khatimah.

Bila dia orang kafir, maka katakan dalam hatimu: Aku tidak tahu bisa jadi dia akan masuk Islam.lalu menyudahi seluruh amalan dengan amal shalih. dan bisa jadi aku aku terjerumus menjadi kafir, lalu menyudahi seluruh amalanku dengan amal yang buruk.

Dalam pandangan Islam semua manusia itu sama.tidak dibeda-bedakan karena status sosial. harta,tahta,keturunan atau latar belakang pendidikannya: Manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah yang paling tingi kadar ketaqwaannya di antara mereka. Oleh karena itu sebagian Ulama berdo'a dengan do'a:

YA ALLAH JADIKANLAH AKU ORANG YANG PANDAI BERSABAR DAN BERSYUKUR: JADIKANLAH AKU SEORANG YANG HINA MENURUT PANDANGAN DIRIKU SENDIRI. DAN JADIKANLAH AKU ORANG YANG BESARMENURUT PANDANGAN ORANG LAIN.


WASALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. SALAM UKUWAH ISLAMIYAH.

Read More......

EMPAT NASEHAT BEKAL KEAKHIRATAN

ROSULULLAH pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari :

"Wahai Abu Dzar :

1. Perbaharuilah perahumu.karena lautan itu sangat dalam.

2.carilah perbekalan yang lengkap.karena perjalanan itu sangat jauh.

3.kurangilah beban karena.karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi.

4.ikhlaslah dalam beramal.karena yang menilai baik dan buruk adalah Dzat Yang Maha Melihat.


-Perbaharuilah perahumu : Maksudnya perbaikilah niatmu dalam setiap beramal agar engkau memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah.

-Kurangilah beban : Maksudnya janganlah banyak-banyak engkau mengambil dunia.

-Diserupakan akhirat dengan lautan yang dalam, perjalanan yang jauh dan rintangan yang amat sulit untuk diatasi. karena banyaknya kesulitan dan rintangan yang mesti dilalui untuk bisa sampai pada kebahagiaan akhirat.

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata :
Beruntunglah orang-orang yang dalam hidupnya benar-benar hanya mengharap ridha Allah.

Sabda Nabi pada Mu'adz. : "Ikhlaskan niat.niscaya engkau akan menerima balasan amalmu meskipun amalmu sedikit.


Seorang penyair berkata. :
Manusia wajib bertobat,namun meninggalkan dosa itu lebih wajib lagi.

Sabar menghadapi musibah itu sulit,namun hilangnya pahala sabar itu lebih sulit lagi

Perubahan zaman itu memang sesuatu yang aneh. namun kelalaian manusia lebih aneh lagi.

Peristiwa yang akan datang itu terkadang terasa dekat, namun kematian itu lebih dekat lagi.NB: Tulisan diambil dari buku bacaan Nashaihul Ibad. ( nasehat-nasehat untuk para Hamba)

Read More......

KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq :

Hendaklah kalian banyak mengucapkan laa ilaaha illallooh dan istighfar. sebab iblis berkata : "Aku membinasakan manusia dengan merayunya untuk berbuat dosa. namun mereka membinasakan aku dengan banyak mengucapkan laa illaaha illallooh dan istighfar.

Al-Fakih Abu Laits berkata: "Barang siapa memelihara tujuh perkara, maka ia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan dihadapan para malaikat. Allah akan mengampuni dosanya meski banyaknya seperti buih lautan. ia akan merasakan nikmatnya melaksanakan ketaatan dan hidup matinya akan berada dalam kebaikan. Tujuh perkara itu adalah:


1. Membaca basmalah setiap akan memulai sesuatu.

2.Membaca hamdallah setiap kali selesai mengerjakan sesuatu.

3.Membaca Istighfar setiap kali melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat.

4.Mengucapkan Insya Allah setiap berjanji untuk melakukan sesuatu.

5.Mengucapkan laa haulala wa laa quwata illaa bilaahil 'Aliyyil azhim setiap kali menemukan sesuatu yang tidak disenangi.

6.Mengucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi roojiuun setiap kali tertimpa musibah.

7.Banyak banyak membaca laa illaaha illalloh muhammadarusuulullooh, baik siang hari maupun malam hari.

Barang siapa selalu membaca Istghfar ,maka Allah akan menjadikan untuk dirinya jalan keluar dari semua kesulitan. menjadikan kegembiraan dari semua kesusahan, dan akan memberi rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka "(HR.Ahmad,Abu Dawud,dan Ibnu Majah,dari Ibnu Abbas,)

Read More......

TIGA PENYELAMAT, PERUSAK, PENINGGI DERAJAT

ABU HURAIRAH berkata : Bahwa Rosulullah pernah bersabda :

Ada tiga perkara yang dapat menyelamatkan manusia (dari siksa Allah) : ada tiga perkara yang dapat membinasakan manusia. Ada tiga perkara yang dapat meninggikan derajat manusia. dan ada tiga perkara yang dapat menghapus dosa.


-TIGA HALYANG DAPAT MENYELAMATKAN MANUSIA DARI SIKSA ALLAH.

1. Takut kepada Allah ta'ala. baik ketika berada di tempat sepi maupun berada di tempat ramai.

2. Berpola hidup hemat dan sederhana.baik saat tidak punya maupun saat berkecukupan.

3. Selalu berlaku adil. baik saat senang maupun marah.

TIGA HAL YANG DAPAT MEMBINASAKAN MANUSIA.

1. Sangat Bakhil.
2. senantiasa memperturut hawa nafsunya.
3. Membanggakan diri sendiri.

Kriteria sangat bakhil / kikir ialah tidak mau menunaikan hak Allah atau hak orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan. kikir yang ditaati. Meskipun pada wataknya manusia itu kikir. tetapi jika tidak di taati tidak akan membinasakan pelakunya.

TIGA HAL YANG DAPAT MENINGGIKAN DERAJAT MANUSIA

1.Membudayakan ucapan salam (di kalangan kaum muslim)

2. Suka memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar.

3.Shalat Tahajut pada tengah malam saat orang orang tidur nyenyak.


ADAPUN TIGA HAL PENGHAPUS DOSA.

1.Menyempurnakan wudhu meskipun cuaca sangat dingin.

2.Melangkahkan kaki untuk melaksanakan shalat berjama'ah.

3.Menunggu tibanya waktu shalat yang kedua usai mengerjakan shalat yang pertama.

Yang dimaksud adil .baik saat senang maupun saat marah.adalah orang yang bersangkutan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan tidak mudah terpengaruh emosinya, yang semua itu semata-mata mengharap ridha Allah.

Read More......

TIGA HAL POKOK

Ali berkata :

1. "Dari sekian banyak nikmat dunia , cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu.

2. 'Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu.

3. "Dari sekian banyak pelajaran .cukuplah kematian sebagai pelajaranmu.

Kenikmatan Allah yang paling besar untuk manusia adalah Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, serta membebaskan manusia dari kekufuran kepada cahaya Islam.

Read More......

LIMA TANJAKAN DALAM MERAIH TAQWA

AHLI BIJAK berkata : "Untuk meraih taqwa itu harus melalui lima tanjakan. Barang siapa bisa melaluinya, maka, dia benar-benar akan menjadi orang yang taqwa kepada Allah. yaitu :

1. Memilih amal yang berat dengan meninggalkan hidup bersenang-senang.

2. Memilih capek (dalam beribadah) dengan meninggalkan bersantai-santai.

3. Memilih kerendahan hati dengan meninggalkan kesombongan.

4.Memilih diam dengan meninggalkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya.

5. Memilih mati dari pada hidup.

Yang dimaksud mati disini adalah mengekang hawa nafsu. Barang siapa yang dapat mengekang hawa nafsu berarti ia hidup.

Mati itu ada 4 macam yaitu:

1. Mati Merah : yakni tidak mengikuti hawa nafsu.

2. Mati putih : yakni dapat menahan lapar, sebab kondisi lapar itu dapat menyinari perut dan membuat hati menjadi putih bersih dan orang yang dapat menahan rasa lapar itu akan hidup kecerdasannya.

3. Mati Hijau: yakni memakai pakaian yang sangat sederhana dan hal ini merupakan cerminan dari adanya Qana'ah yang tinggi.

4. Mati hitam : Mampu menerima dengan lapang dada dan ikhlas atas perlakuan orang lain yang menyakitinya.

Read More......
Design of Open Media | To Blogger by Blog and Web